REACT-EU dla Łódzkiego

Łódzkie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków w ramach REACT-EU. Program jest ukierunkowany do MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Dla kogo: Mikro małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego

Na co: na wsparcie przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki pandemii COVID-19

Budżet konkursu: 24 444 142,62 PLN

Wartość projektów: do 300 000 PLN

Poziom dofinansowania: do 85%

Warunki szczegółowe:

  1. Negatywne skutki COVID-19 rozumiane są jako spadek przychodów na poziomie minimum 15% za rok 2021 w porównaniu do przychodów za rok 2019.
  2. Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych – inwestycje te powinny pozwolić na odbudowę/wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa lub jego przystosowanie do potencjalnych zakłóceń rynkowych.
  3. Projekty muszą być zrealizowane do 30 września 2023 r.

Zalety programu:

  1. Możliwość zakup środków trwałych i know-how przy wysokim poziomie dofinansowania!
  2. Możliwość szybkiej poprawy sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa.
  3. Czytelna procedura aplikowania o środki.
  4. Jeszcze dwa miesiące na przygotowanie dobrego wniosku.