LIFE 2022

Nabór projektów w ramach LIFE 2022 jest otwarty już od 17 maja.

Cut-off dla projektów tradycyjnych wyznaczony na październik 2024, dotyczy obszarów:

– gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia,

– przyroda i różnorodność biologiczna,

– łagodzenie skutków zmian klimatu i adaptacja.

Zintegrowane projekty strategiczne i strategiczne projekty przyrodnicze realizowane będą w naborach dwuetapowych:

– fiszki projektowe składane do 8 września 2022;

– pełne wnioski składane do 30 marca 2023.


14 czerwca będziemy na dniach informacyjnych w NFOSiGW – zapraszamy do spotkania F2F podczas wydarzenia!