Program ochrony zabytków

❗ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór do rządowego Programu Ochrony zabytków.

⏰ Wnioski można składać w dwóch terminach:
– do 28 listopada 2022 r. – dla prac planowanych do realizacji w 2023 roku
– do 31 marca 2023 r. – dla prac zrealizowanych od 2020 roku.

🛠 W ramach programu dofinansowaniu podlegają prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy zabytkach:
– wpisanych do rejestru zabytków
– wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
– uznanych za Pomnik Historii
‼ Do programu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.

📣 O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele lub posiadacze zabytku, w tym osoby fizyczne, jednostki samorządowe lub inne jednostki organizacyjne.

📧 Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.