Dotacje na inwestycje dla sektora rolno-spożywczego.

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) uruchamia
nabór wniosków o dotacje dla producentów i przetwórców z sektora rolno-spożywczego. 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz rolnicy i osoby fizyczne
mogą ubiegać się o dotacje od 100 tysięcy do 15 milionów złotych
(w zależności od wielkości podmiotu).

Dofinansowanie udzielane jest w formie refundacji części poniesionych kosztów
(nie więcej niż 50% inwestycji).

ARMiR zakłada możliwość ubiegania się o zaliczkę na realizację inwestycji na poziomie 50% dotacji.

Okres kwalifikowalności kosztów zaczyna się już od 1 lutego 2020 roku!

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:
– zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń, 
– zakup specjalistycznych środków transportu, 
– infrastrukturę do składowania i zagospodarowania odpadów,
– oczyszczalnie ścieków,
– instalacje odnawialnych źródeł energii, takich jak biogazownia, fotowoltaika lub pompy ciepła.

Wnioski można składać od 17 października do 18 listopada 2022 r.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami- biuro@fundhunters.eu