Inwestycje dla sektora HoReCa

Program „Inwestycje dla sektora HoReCa” stanowi odpowiedź na potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach hotelarstwa, gastronomii oraz turystyki, które doświadczyły negatywnych skutków pandemii COVID-19. Celem programu jest wsparcie przedsięwzięć mających na 

 celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności, co ma przyczynić się do zwiększenia ich konkurencyjności i innowacyjności. W ramach programu przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację całego przedsięwzięcia, które może obejmować inwestycje w 

 projektowanie i produkcję towarów i usług, roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, a także działania związane z zieloną transformacją i technologiami cyfrowymi. Dodatkowo, program oferuje wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji pracowników, co jest kluczowe dla adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. 

Nabór wniosków planowany jest na początek maja, a środki finansowe pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Dla każdego z pięciu regionów Polski wybrany zostanie jeden Operator, który będzie odpowiedzialny za obsługę przedsięwzięć MŚP z danego regionu. Wysokość dofinansowania może sięgać nawet kilkuset tysięcy złotych, co stanowi znaczące wsparcie dla przedsiębiorców. Warto zaznaczyć, że program kładzie szczególny nacisk na inwestycje związane z zieloną transformacją oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych, co jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne i nowoczesne rozwiązania w sektorze. 

Aby kwalifikować się do programu, przedsiębiorstwa muszą wykazać spadek obrotów o co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021, co jest dowodem wpływu pandemii na ich działalność. Wnioskodawca musi również potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w jednym z wymienionych sektorów. Program ten jest szansą dla przedsiębiorstw na odbudowę i rozwój po trudnym okresie pandemii, a także na dostosowanie się do nowych trendów i wymagań rynku. 

Program „Inwestycje dla sektora HoReCa” może stać się istotnym elementem wsparcia dla przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji w wyniku pandemii. Oferuje on kompleksowe wsparcie finansowe i doradcze, które może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu innowacyjności w sektorze HoReCa. Jest to również okazja do wzmocnienia odporności przedsiębiorstw na przyszłe kryzysy i wyzwanie do wdrażania ekologicznych oraz cyfrowych rozwiązań, które są coraz bardziej pożądane zarówno przez klientów, jak i w kontekście globalnych trendów.