FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji  

DZIAŁANIE FESL.06.08 Upskilling pathways 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 29 lutego ogłosił nabór wniosków na działania związane z podnoszeniem kompetencji i umiejętności podstawowych dorosłych.  

Wsparcie edukacyjne skierowane jest do osób o niskich kompetencjach i umiejętnościach podstawowych, które stanowią dla nich istotną barierę do uczestnictwa na rynku pracy.  

Dofinansowanie może wynosić do 95%, a całość środków przeznaczonych na projekty to 4 874 957,04 zł. Wnioski można składać elektronicznie przez system LSI2021 do 15 maja 2024 roku.  

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://funduszeue.slaskie.pl/lsi/nabor/137.