EIC Accelerator: ogłoszono terminy naborów na 2022 rok!

Dla kogo: MŚP oraz Mid capy (<500 osób)

Na co: na innowacje technologiczne i społeczne wykazujące wysoki
potencjał komercjalizacji na rynku europejskim

Budżet konkursu: 4 000 000 złotych

Rodzaje wsparcia:

Dotacja: w wysokości do 2 500 000 EUR (maksymalnie 70% wartości
projektu) – na prace rozwojowe do 8 poziomu gotowości technologicznej
Wsparcie inwestycyjne: od 500 000 do 15 000 000 EUR na przygotowanie
do wdrożenia i podtrzymanie wdrożenia w początkowym okresie realizacji
przedsięwzięcia.

W ramach EIC Accelerator można wnioskować o grant, grant i wsparcie
inwestycyjne albo tylko o wsparcie inwestycyjne.

Rodzaje projektów:

Na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

Dotyczą produktu, usługi lub technologii
Charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka i wysokim potencjałem rozwojowym
Są przynajmniej na piątym poziomie gotowości technologicznej – tzn. są przetestowane w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych

Procedura i terminy:

Nabór podzielony jest na dwa etapy, w których przedkłada się wniosek wstępny i pełny.
Wnioski wstępne mają charakter fiszki projektowej. Główna część opisu dotyczy potencjału rynkowego i innowacyjnego rozwiązania a także charakterystyki zespołu realizatorów. Przyjmowane są w trybie ciągłym – informacja zwrotna z oceną wysyłana jest do 4 tygodni od złożenia.
Wnioski pełne można składać po zaakceptowaniu przez EIC wniosku wstępnego. Zawierają szczegółowe informacje o budżecie, planie
realizacji projektu, łańcuchu wartości/dostaw i analizie finansowej wdrożenia.
Wnioski wstępne trafiają do oceny ekspertów w czterech transzach w dniach: 12 stycznia, 6 kwietnia, 15 czerwca i 5 października 2022 r. Czas oceny to jedynie 5 tygodni.

Czemu możesz chcieć skorzystać właśnie z tego mechanizmu

Jesteś zainteresowany szybkim i efektywnym wdrożeniem swojego nowego produktu na rynek globalny.
Składasz wniosek samodzielnie – nie ma potrzeby zawiązywania konsorcjum.
Szukasz prostego i przejrzystego mechanizmu – EIC Accelerator nie wymaga niezliczonych załączników formalnych, zaświadczeń i wyciągów z urzędów.
Oczekujesz szybkiej informacji zwrotnej – czas oceny to odpowiednio cztery i pięć tygodni dla każdego z etapów.
Potrzebujesz funduszy na dopracowanie, przetestowanie lub industrializację swojego rozwiązania – EIC oferuje elastyczne możliwości realizacji planowanego przedsięwzięcia.
Masz możliwość wesprzeć swoją aplikację do EIC wykorzystując „Granty na Eurogranty” z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dotacja do 64 tysięcy złotych).

Jesteś zainteresowany? Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Umów się z nami na spotkanie już teraz. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.