❗Dofinansowanie dla pracodawców i pracowników na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego❗


 
🗓️14 lutego od 07:30 do 13:30 ⏰
💵Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy🏢, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę
 
🧑‍🏫Wniosek musi wpisywać się w przynajmniej jeden z priorytetów wsparcia kształcenia ustawicznego 
👨‍🎓 w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
👨‍🎓 w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
👨‍🎓osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
👨‍🎓w zakresie umiejętności cyfrowych.
👨‍🎓osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
👨‍🎓osób po 45 roku życia.
👨‍🎓skierowanych do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
👨‍🎓w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.
 Z chęcią pomożemy Wam w przygotowaniu dokumentów.