Aleksandra Synowiec

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii

Adiunkt na wydziale organizacji i zarządzania Politechniki Śląskiej.

Koordynator i ekspert metodologiczny w projektach badawczych (MKiDN) i edukacyjnych (EFS, NCBR, ERASMUS+).

Prowadzi zajęcia z zakresu wzmacniania kompetencji komunikacyjnych, krytycznego myślenia i kreatywności.

Tworzy narzędzia badawcze i realizuje badania socjologiczne. Prowadzi warsztaty kompetencji miękkich w ramach projektów rozwojowych dla organizacji pozarządowych
Entuzjastka Ukrainy i Bałkanów. Zapalona podróżniczka.