KFS W KATOWICACH

❗Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje o naborze wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

❓ W dniu 24.01.2023r. w godzinach od 10:00 do 12:00, odbędzie się spotkanie informacyjne dla pracodawców w trybie online.

💰 W ramach dofinansowania pracodawca może otrzymać środki z KFS w wysokości:

📌 w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

📌w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. 

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2022 r. wyniosła 6 480,67 zł.

✅ O pomoc w kształceniu ustawicznym może ubiegać się Pracodawca, który spełnia wymagania przynajmniej jednego z poniższych Priorytetów wydatkowania środków określonych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2023:

Priorytet 1 – wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
Priorytet 2 – wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy;
Priorytet 3 – wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
Priorytet 4 – wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia;
Priorytet 5 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych;
Priorytet 6 – wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną i gospodarką odpadami.

📩 POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? 
💻 NAPISZ DO NASZYCH EKSPERTÓW!